Vergoedingen

Bedrijfsmassages zijn op te voeren als bedrijfskosten. Ook kan de BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen. Tevens erkent de Belastingdienst massage op het werk als een ARBO voorziening waarmee fiscaal voordeel is te behalen. De massages dienen daarvoor wel in uw ARBO plan te zijn opgenomen.