Shiatsu therapie

Shiatsu therapie is een massagevorm waarbij druk wordt gegeven op energetische punten. Daarom noemt men het ook wel drukpunten-massage of meridiaan massage. Een meridiaan is als een rivier van energie en shiatsu kan deze energiestroom herstellen.
Om een goede behandeling te geven is een diagnose en anamnese van belang. Bij de eerste behandeling neemt dit 30 minuten in beslag. Hierbij wordt een anamnese (vraaggesprek) afgenomen en een diagnose bepaald. Dit gebeurt op basis van het voelen van de pols, bekijken van de tong en het voelen van de Hara (buikgebied).

Pols diagnose

Pols diagnose

Tong diagnose

Tong diagnose

Hara diagnose

Hara diagnose

Effecten van shiatsu therapie
De effecten van de behandeling zijn vaak merkbaar vanaf de avond of ochtend na de behandeling tot zo’n drie dagen daarna. Dit komt doordat het lichaam een nieuwe balans zoekt om de energie te verdelen. Afhankelijk van de (ernst van de) klacht zijn gemiddeld 4 tot 6 behandelingen nodig om deze balans vast te kunnen houden.

Aanvullende technieken
Naast de massage kan ook cupping of moxa worden ingezet. Dit wordt gebruikt om een overschot aan energie bijvoorbeeld in de vorm van hitte of ernstige spierpijn weg te nemen of juist warmte toe te voegen.
CuppingMoxaBij cupping wordt een glasbolletje op de huid gezet die de huid plaatselijk vacuüm trekt
waardoor doorbloeding op gang komt en energie wordt vrijgemaakt.
Moxa wordt gebruikt als er juist sprake is van een koude, starre plek. Moxa is een soort brandende wierook van bijvoetskruid dat boven de huid wordt gehouden waardoor het lichaam op diep niveau wordt verwarmd.